VI SOM STÅR BAKOM KAMPANJEN

SUPER_IM

Tillsammans skapar vi förändringen

Initiativtagare till kampanjen är föreningen Supermanprojektet, en ideell, icke vinstdriven, politiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som arbetar med antidiskrimineringsfrågor gällande ungdomar och unga vuxna i Sverige. Organisationen arbetar aktivt med frågor som rör mobbning, kränkande behandling, självkänsla och HBTQ. Det största och viktigaste vapnet i vår kamp för en bättre värld är gemenskapen. Gemenskap som bygger broar, raserar fördomar och skapar nya relationer.

Vår vision är att ge stöd, resurser och engagemang för att skapa ett samhälle där alla människor får, kan och vågar vara den dem är. Vi utgår från alla människors omätbara, okränkbara och lika värde. Föreningens arbete utgår från våra tre ben; utbildning, nätvärk och resurser. Läs mer om föreningen på www.supermanprojektet.se Projektledare och huvudansvarig för kampanjen är Andreas Jonsson som du når på andreas@supermanprojektet.se

PARTNERS
 Sedan våren 2017 är vi stolta att få samarbeta med Jönköpings Universitets Reklambyrå HYPE.